Duyuru

31.03.2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonucu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği Belediye Meclisinin Sayın üyelerini 13.04.2024 Cumartesi günü saat: 12.00’da Olağan Meclis toplantısına davet ediyorum.

GÜNDEM
1- Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu Maddesi Gereği Belediye Meclisi l’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin Seçimi.(Gizli Oy İle)

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu Maddesi Gereği Belediye Meclis Katiplerinin Seçimi.(2 Asil, 2 Yedek Üye) (Gizli Oy İle)

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü Maddesi Gereği Belediye Encümen Üyesi Seçimi. (3 Üye) (Gizli Oy İle)

5-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. (En Az 3, En Çok 5 Üye)

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü Maddesi Gereği İmar Komisyonuna Üye Seçimi. (En Az 3, En Çok 5 Üye)

7- Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 8’inci Maddesi Gereği Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi.(1 Asil, 1 Yedek Üye)

8- Mahalli İdareler Birliği Tüzüğü’nün 7’nci Maddesi Gereği Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine (KASMIB) Üye Seçimi. (3 Asil, 1 Yedek Üye)

9- 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 8’inci Maddesi Gereği Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Üye Seçimi. (1 Üye)

10- Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğine (KASTAB) Üye Seçimi.(1 Asil, 1 Yedek Üye)

11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci Maddesi Gereği Belediye Meclisi Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Görüşülmesi.

12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu Maddesi Gereği Belediye Meclisi Üyeleri Arasından Atanacak Olan Belediye Başkan Yardımcısına Verilecek Ödeneğin Görüşülmesi.

13- Sosyal Denge Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

14- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci Maddesi Gereği Belediye Meclisinin Tatil Ayının Belirlenmesi,

15- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesi Gereği Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi.

16- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı Maddesi Gereği 2023 Yılı İdari Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

17- Dilek ve Temenniler, Kapanış.