Duyuru

Kastamonu Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 02.03.2023 Perşembe günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama.
2-Memur Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi
3-Ömerül Faruk Darende Huzurevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi
4-Şeyhoğlu Konağı’nın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Tahsisinin Görüşülmesi
5-Kastamonu Şeker Fabrikası Evsel Katı Atıklarının Transferi İçin Protokol Yapmak Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin  Görüşülmesi
6-Depremzedelerin Su Abonelik İşlemlerinde Güvence Bedelinin (Teminat) Alınmamasının Görüşülmesi
7-Dilek ve Temenniler, Kapanış