Duyuru

Belediye Meclis Toplantısı

Posted on 01 Mar 2024

Kastamonu Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 05.03.2024 Salı günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM :
1 Açılış, Yoklama.
2 Hepkebirler Mahallesi 265 Ada 1 Nolu Parselin (Osmanlı Sarayı) Tahsis İşleminin Görüşülmesi.
3Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dernekler Binasının İhaleye Çıkarılmasının Görüşülmesi.
4İnsani Hayat Derneği ile Ortak Hizmet Protokolü İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.
5 Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı ile Ortak Hizmet Protokolü İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.
6 Dilek ve Temenniler, Kapanış.