Duyuru

Belediye Meclis Toplantısı

Posted on 06 Kas 2023

 Kastamonu Belediye Meclisi, Kasım ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 06.11.2023 Pazartesi günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.


GÜNDEM
  :

1-Açılış, Yoklama.
2-2024 Yılı İdare Performans Programının Görüşülmesi
3-2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi ve 2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin     Görüşülmesi.
4-Ödenek Aktarmanın Görüşülmesi
5-Mülkiyeti Belediyemize Ait Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi Beyazgül Sokak üzerinde bulunan alana büfe yapılması ve  5393 Sayılı Belediye  Kanunu’nun 18/e Maddesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Kira İhalesinin Yapılabilmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
6-Dilek ve Temenniler, Kapanış.