Duyuru

Belediye Meclis Toplantısı

Posted on 02 May 2023

Kastamonu Belediye Meclisi, Mayıs ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 03.05.2023 Çarşamba günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama.
2-2022 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.
3-Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi.
4-Memur Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi.
5-Su ve Kanalizasyon Müdürü İsmail Ümit GÜLER’ in  Yurtdışı Gezisinin Görüşülmesi.
6-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
7-Dilek ve Temenniler, Kapanış.