Duyuru

Belediye Meclis Toplantısı

Yayınlandı 02 Oca 2023

Kastamonu Belediye Meclisi, Ocak ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 03.01.2023 Salı günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
2-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesine İstinaden Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci Maddesine İstinaden Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.
4-Kastamonu Merkez Kuzeykent  Mahallesi 1299 Ada 25 ve 27 Nolu Parsellerin , 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa  Göre Satış İhalesinin Görüşülmesi.
5-Aktekke Mahallesi 841 Ada 59 Nolu Parselde Bulunan Otopark Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.
6-Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Görüşülmesi.
7-Memur Kadro İptal İhdas.
8-Bitüm  Malzemeleri Alımında Kullanılmak Üzere, Kredi Kullanılması İçin Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
9-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.
10-Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Şartsız Olarak İş Makinası Bağışının Görüşülmesi.
11-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
12-Dilek ve Temenniler, Kapanış.