Duyuru

Kastamonu Belediye Meclisi, Temmuz ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 04.07.2023 Salı günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama.
2-İhtiyaç Fazlası Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun Devrinin Görüşülmesi.
3-Mülkiyeti Belediyemize Ait Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi Üzerinde Bulunan Büfenin Kira İhalesinin Yapılabilmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
4-Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesi 841 Ada 59 Parselde Bulunan Otoparkın Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.
5-TÜRKSOY’un  Düzenlemiş Olduğu Yurt Dışı Etkinliğine Katılımın Görüşülmesi.
6-Ek Bütçe Yapılmasının Görüşülmesi.
7-Birimler Arası Bütçe Ödenek Aktarımı Yapılmasının Görüşülmesi.
8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki Değişikliğin Görüşülmesi.
9-Dilek ve Temenniler, Kapanış.