Duyuru

Kastamonu Belediye Meclisi, Aralık ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 05.12.2023 Salı günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  :
1- Açılış, Yoklama.
2­ – 2023 Sayıştay Denetim Raporu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Verilmesi.
3­ – Mülkiyeti Belediyemize Ait Taşınmazların Kira İhalesine Çıkarılmasının Görüşülmesi.
4­ – Otopark Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.
5-­ İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi
6­-Dilek ve Temenniler, Kapanış.