Duyuru

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol  Yönetmeliği hükümleri gereği asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin (muayenelerinin), bu hususta akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yaptırılması gerekmektedir.

Asansörlerin yıllık  periyodik kontrolleri, belediyemizin yapmış olduğu protokol neticesinde 01.01.2021 – 31.12.2024  tarihleri arasında ilgili mevzuat hükümlerine göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşu SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Yüklenici kuruluş “SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. ”nin görevlendirmiş olduğu teknik personellerin yapacağı kontrol ve muayene çalışmalarına karşılık bina sorumlularının (binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi) fatura karşılığı ödeyecekleri hizmet bedeli şu şekilde belirlenmiştir.

AÇIKLAMA ÜCRET ( TL , KDV dahil )
0-5 DURAK 458,19
6-10 DURAK 538,67
11-15 DURAK 646,40
16-20 DURAK 754,14
21-25 DURAK 861,87
26-30 DURAK 969,61
30 DURAK ÜZERİNDE 1347,32

Binanızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. ‘ye başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

İlgili yönetmelik gereği yapılacak bu hizmetin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder,sağlık ve esenlikler dilerim.

 

Saygılarımla.
R.Galip VİDİNLİOĞLU
Belediye Başkanı

ADRES :                                                                          

İsfendiyar Mah.125.Yıl Atatürk Cad.

Doğakent Apt. No: 29/1 Merkez / KASTAMONU

TELEFON: 0850 241 74 91