Duyuru

İhale İlanı

Posted on 09 Kas 2023

İ          L         A         N

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT MEHMET AKİF ERSOY

MAHALLESİ 712 ADA 428 PARSEL (Konut Alanı  E=2.10  11.819,04 m²)  SATIŞI YAPILACAKTIR.

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1: Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 428 parsel Konut Alanı E=2.10 Hmax:15 Kat Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarihli 48 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi 2’nci kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 ₺ (Bintürklirası) yatırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3: İhale 21.11.2023 Salı günü saat 15.00’da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:4’te bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE 4: İhaleye konu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 428 parselin Muhammen Bedeli  50.250.000,00 ₺ (Ellimilyonikiyüzellibintürklirası) belirlenen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışları yapılacaktır.

İlan Eki