Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 24 May 2022

İ          L         A         N

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT KUZEYKENT MAHALLESİ 1299 ADA 7 PARSELİN

(Yurt Alanı E=2.00  5.750,37 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR.

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1:Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi 1299 ada 7 parsel, yurt yapılması şartı ile (Yurt Alanı E=200  5.750,37 m²) Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 14 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.  maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2:İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi 2’nci kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 ₺ (Bintürklirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3:İhale 31.05.2022 Salı günü saat 15.00’da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:5’te bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE 4:İhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 1299 ada 7 nolu parselin Muhammen Bedeli  11.000.000,00 ₺ (Onbirmilyontürklirası) olup belirlenen bedeller üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.

İlan Eki