Duyuru

Kastamonu Belediye Meclisi, olağanüstü meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 28.12.2021 Salı  günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

  GÜNDEM  :
 1-Açılış, Yoklama.
2-Ek Bütçe Görüşülmesi.
3-Kastamonu Belediyesi İştirakleri İmalat Tic.ve San. Anonim Şirketi’nin Kredi Kullanması İçin Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
4-Dilek ve Temenniler, Kapanış.