Yılanlı Dergahı Ve Abdül Fettah-I Veli Türbesi

Türbe; Selçuklu Darüş – Şifası içindedir. Hastanenin H.671/1272 M. yılında yapıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Şifa evinden yalnız bu giriş kapısı kalmıştır. Türbenin duvarları harçla moloz taşından yapılmıştır. Çatısı ahşap, üzeri kiremitlidir.

Türbede, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Evladından Abdülfettah-ı Veli sülalesi yatmaktadır. Adülfettah-ı Veli Hazretlerinin tahmini vefatı da M.1272 yıllarına tesadüf etmektedir. Kastamonu’ya irşad için gelmiştir.

yilanli-dergahi-ve-abdul-fettah-i-veli-turbesi