Yakupağa Külliyesi

Şehir merkezinde, batı yakasında, şehre hakim tepe üzerinde kurulmuştur. Cami, medreseler, sıbyan mektebi ve aşevi ile önemli külliyelerden birisidir.

Cami, M.1547 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Kilerci başısı Yakup Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Ahşap işli kapı kanatları ve kesme taş tekniğinin olgunluğu ile dikkat çekicidir. Medrese yapısı külliyenin bir bölümünü teşkil etmektedir. Medresenin ön kısmında sütunlu ve kemerli avlusu vardır.

Aşevi, kuzeyinde bulunmaktadır. Aşevi bitişiğinde, önü revaklı, üzeri kubbeli odalar sıralanmaktadır. Küçük ebatlı sıbyan mektebi, döneminin özelliklerini yansıtmaktadır.