Vakıf Hamamı

Kitabesi bulunmadığından yapılış tarihi ve banisi bilinmemektedir. Ancak, mimari tarzından  Selçuklular  dönemine ait olduğu bilinmektedir.

Hamamın banisinin Kastamonu Fatihi Hüsamettin Çoban Bey olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda yapılış tarihi de muhtemelen 13. yüzyılın ilk yarısıdır.

Şehrin önemli eserlerinden birisi olduğu bulunduğu semtin bu hamama izafeten Vakıf olarak anılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca metruk bir vaziyette sonunun gelmesini bekleyen hamamın, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2006 yılı içersinde projesi hazırlanmış, 2007 yılı onarım programına alınmıştır.