Terzi Köyü Adil Bey Türbesi

İlin 15 km güney doğusundaki aynı adla anılan köydedir. Türbeyi Candaroğlu Hükümdarı Adil Bey’in yaptırdığı ve onun adına yapıldığı sanılmaktadır. Türbede kitabe yoktur. İki katlı olarak moloz taştan harçla yapılmıştır. Alt kat dört köşe, üstü ise sekiz köşedir. Üst kata iki yanlardan taş merdivenlerden çıkılmakta ve kanatlı bir kapıdan girilmektedir.

Üzeri tonozlu alt katta beş tanesi büyük, birisi küçük olmak üzere altı adet ahşap sanduka vardır. Sol köşedekinin şehit olduğu anlaşılmaktadır.

İkinci katın döşemesi sekiz köşeli taşlardan yapılmıştır. Üzeri kubbeli olup olup,üç delikden gelen ışıkla aydınlanmaktadır. Bu katın ortasında enli tuğlalardan yapılmış bir latih vardır.

Türbe Selçuklu geleneğinde yapılmıştır. Kastamonudaki Candaroğulları türbeleri lahitlerine benzer lahitlerin bulunması, Candaroğulları Hükümdarlığına ait olduğunu göstermektedir.

terzi-koyu-adil-bey-turbesi