Site İş Hanı

Projelerin çizimi tamamlanarak Ankara koruma kuruluna teslim edilmiştir. Proje çalışması belediyemizce çizilmiştir.