Şeyhoğlu Konağı (Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Merkezi)

Yatırım Bedeli: 2.250.936,53 TL

Konak, şehir merkezinde ve şehrin batı yamacında bulunan Kastamonu Kalesi eteklerinde, Atabey Camii’nin 50 m kadar altında bulunmaktadır. Tahminen 200 yıl önce inşa edilmiştir. Dikdörtgen görünümlü olan konağın şehrin içinde karşı yamaçta bulunan 1901 yılında Vali Enis Paşa’nın döneminde inşa edilmiş olan hükümet konağının simetrisi gibidir. Aynı büyüklükte ve aynı heybettedir.

Şeyhoğlu Konağı, Şemsizade Ahmed Efendi’nin Şeyh olmasından dolayı konağa Şeyhoğlu konağı denilmiştir. Konak haremlik selamlık bölümlerine ayrılmıştır. Konak içerisinde günümüze kadar gelmiş ve özgünlüğünü korumuş zikir odası, haremlik selamlık usulüne uygun dönerli dolap, sivri kemer formu ile dikkat çeken çeşme, duvar nişleri gibi detaylar mevcuttur.

Eski Osmanlı evleri, harem ve selamlık olmak üzere iki kısımdan oluşurdu. Harem kısmı ev halkının günlük hayatının geçirdiği bölümdü. Selamlık ise genelde erkek misafirleri ağırlamak için kullanılırdı. Misafirlere ikramlar, harem kısmı ile selamlık kısmı arasında yer alan ve kendi etrafında dönen bir dolap yardımı ile yapılmaktaydı. Böylece, evde misafir varken mahremiyet korunarak harem ve selamlık arasında bağlantı sağlanmış olurdu.

Restorasyon projesi Ankara 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca 10.12.2010 gün ve 5624 sayılı kurul kararınca onay alınmıştır.