Şeyh Ahmet Siyahi Hz. Türbesi

Kırkçeşme Mahallesi, Tekke Sokağında bulunmaktadır. Etrafı duvarlarla çevrili açık haldedir. Bitişiğinde, devrinde önemli sayılı olan kütüphanelerinden biri bulunmaktadır.

Şeyh Ahmet Efendi M.1777 yılında Kastamonu da doğmuştur. Kendisine Siyahı denilmesi; başına siyah sarık bağlamasındandır. Tahsilat hayatına başlayarak birçok ulemadan ilim öğrendi. Halid-i Bağdadi’nin Şam da yanında iken Hac görevini ifa etti. Kastamonu’ya döndükten sonra Nasrullah Camisi ile Ticaret Odası arasında kalan Merdoğlu Medresesi’ne müderris oldu.

Kırkçeşme Semtinde Nakşibendi Tarikatı’nın şeyhliğini devam ettirdi. M.1874 yılında vefat etmiştir. Türbede; yanında oğlu Seyyid Hicabi Efendi, Ulemadan Necmettin Efendi ve Ahmet Rıza Efendi medfundur.

seyh-ahmet-siyasi-hz-turbesi