Pembe Han (Balkapanı Hanı)

Kurşunlu Hanın batı bitişiğinde yer alır. Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tarafından M.1481-1512 yılları arasında yapılmıştır. Bir dönem bal ticaret merkezi olduğundan Balkapanı, bir dönem de pamuk ticaret merkezi olduğundan Pembe Han olarak adlandırılmıştır Pembe, Farsçada pamuk demektir.

pembe-han-balkapani-hani