Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı R.G.’ de yayımlanan (Değişik R.G-11/03/2015-29292) “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”ne göre çevre lisanslı firma ve Müdürlüğümüzün yapmış olduğu ortak çalışma ile lastiklerin gelişigüzel yakılması ve doğaya bırakılmasını önlemek amacıyla toplama çalışmaları yapılmaktadır. Belediyemiz sınırları dahilinde ömrünü tamamlamış lastik oluşturan tüm iş yerlerine gerekli tebligatlar yapılmış ve 2015 yılı içerisinde lisanslı firma tarafından 21432 kg ömrünü tamamlamış lastik toplanmıştır.