Nasrullah Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Yatırım Bedeli 1.696.990,00 TL olan proje, 9.000 m² alana sahip olup 2017 yılı içerisinde yapımı tamamlanmıştır.

Kent merkezinde yer alan cami, meydanı, şadırvanı, köprüsü ve bir de daha sonra eklenen medrese ile bir külliye görünümündedir. II.Beyazıd döneminde 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptırılan cami, Kastamonu’nun en büyük camisidir. 1746 yılında genişletilmesine kadar 6 kubbeli bir yapıya sahip olan cami, bu çalışmayla 9 kubbeli bir hale gelmiştir. Cami içindeki hatlar ve süslemeler ise yine Kastamonulu ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yazılmıştır.

Milli Mücadele yıllarında, Anadolu’yu dolaşarak Kurtuluş Savaşı’na destek toplayan Milli Şair’imiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Camii’nde de vaaz vermiş ve halkı Milli Mücadele için cesaretlendirmiştir.

Nasrullah Camii şadırvanı içindeki su havuzları 1506 yılında cami ile birlikte yapılırken, şadırvan kısmı ise iki kubbeli olarak 1752 yılında Bedii adlı bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır.

Şehrin halen küçük ölçekli ticaret ve günlük yaşantısının şekillendiği ticaret alanları ile çevrelenmiş mekânıdır. Çevresindeki tarihi değer taşıyan hanlar, hamamlar, camiler olması sebebiyle şehir için kültürel anlamda başka bir değeri vardır.  Tarihi yapıların çok olmasına rağmen yerel yönetimler anlamında yanlış politikaların sebebiyet verdiği görüntü kargaşası meydanı olumsuz etkilemiştir. Dışarıdan gelen turistlerin yani misafirlerimizin şehre gelince ilk uğradığı mekândır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ERSOY un Cuma hutbesinde istiklal marşını okuduğu caminin meydanıdır. Bu alan üzerindeki uygulamalarda eski ile yeni arasındaki anlayış farklılıklarının giderilerek işgalci denilebilecek bir olguyu ortadan kaldırmak başlıca anlayış olmalıdır. Bu sebeple de tarihi bir çok olaya şahitlik etmiş Nasrullah Meydanı ve çevresinin niteliksiz ve alanın silüetini bozan yapıların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Proje hazırlanırken eskiye sahip çıkarak, bozulan yerlerin günümüzün modern yaşam gereksinimlerini de göz önünde bulundurularak restore edilmesi esas alınmıştır.

Ankara 1 Numarlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 11.12.2015 ve 2897 sayılı kurul kararınca onay alınmıştır.