Nasrullah Külliyesi (Camii-Şadırvan-Köprü-Medrese)

Şehrin merkezinde bulunan Nasrullah Külliyesi, cami, medrese ve köprüsü ile sembol yapılardandır.

Cami ve köprüsü M.1506 yılında Nasrullah Kadı isimli bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır. Cami, döneminin yapı özelliklerini taşımaktadır.

Milli Şairimiz Mehmet Akif  Ersoy , Milli Mücadeleyi destekleyen konuşmalarını burada yapmıştır. Köprü dört gözlü iken bir gözü 1961 yılında imar çalışmalarında yıkılmıştır. Şadırvanlar Nasrullah Kadı tarafından yaptırılmış, üzerindeki yapı ise M.1752 yılında Bedii adında bir hayırsever tarafından tamamlanmıştır.

Kesme ve moloz taştan inşa edilen iki bölüm halindeki yapını üzerini iki kubbe örtmektedir. Kaliteli kesme taştan şadırvan cepheleri süsleme işli olup, ortalarında birer fıskiyesi bulunmaktadır. İl  Merkezinde bulunan Candaroğulları ve Osmanlı Dönemine ait medreselerde onarım ve restorasyon yapılarak bu eserler turizm amaçlı değerlendirilmektedir.

Nasrullah Meydanında, Nasrullah Camii’nin kıble tarafında bulunan Münire Medresesi  1746  yılında Reis-ül Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Her biri 10-12 öğrenciyi barındıracak 23 odası mevcuttur. Uzun yıllar Vakıflar öğrenci yurdu olarak kullanılan yapı 1999 yılında restorasyonu yapılarak turizm amaçlı el sanatları çarşısına dönüştürülmüştür.