Musa Fakih Camii

Hisarardı Mahallesi Gümüşlüce Caddesi üzerindedir. Candaroğulları Beyliğinin ilk dönemlerinde yapılmış olan mescid 1748 yılında Hacı Ali Efendi isimli bir hayır sahibi tarafından tamir ettirilmiş ve bir de minber konularak camiye çevrilmiştir. Vakıfların malı olup ibadete açıktır.