Mazlumcuoğlu Konağı

Yatırım Bedeli: 659.553,20 TL

Yöresel sivil mimari örneklerinden olan yapının yapılış tarihi bilinmemektedir. Konumlandığı yer itibarı ile Hükümet Konağı ve Kültür Merkezi binası ile birlikte iyi bir kompozisyon oluşturmaktadır. Restorasyon projeleri Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 6.10.2000 gün 7045 sayılı kurul kararınca onaylanmıştır. Kasım 2014 tarihinde Belediyemizce satın alınarak butik otel olarak konaklama amaçlı onarılmıştır. Yapının taban oturumu 82 m2 olup, moloz ve kesme taş ile çıkan zemin kat üzeri 2 normal kat ve 1 cihanüma katından ibarettir. Zemin harici üst katların hepsinde sokak çıkmaları farklı olması yapıya ayrı bir güzellik katmıştır.