Koçoğlu Konağı

Yatırım Bedeli: 760.000,00 TL

Muhtarlar Derneğine Tahsis Edilmiştir.

Akmescit Mah. 434 ada 4 parsel üzerinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığıdır.09.07.2015 tarihinde meclis kararı ile kamulaştırılmıştır. 1028,68 m2 olup 3 katlıdır. Koruma imar planında belediye hizmet alanı olarak değişiklik yapılması için ankara kurula görüşmeler devam etmektedir.