Katı Atık Aktarma Tesisi

Ekiplerimiz tarafından çöp toplama araçlarımız ile toplanan katı atıklar, Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda konveyör bantlı sistem ile tırlara yüklendikten sonra Düzenli Depolama Sahasına taşınmaktadır.