Kastamonu Lahikası Sempozyumu

Belediyemiz, Kastamonu Üniversitesi, Risale Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi ile müştereken 17-19 Nisan 2015 tarihlerinde Kastamonu Lahikası Sempozyumu (Bediüzzaman Said Nursi 1936-1943) düzenlenmiştir.