Kaskim – Kastamonu Kariyer İstihdam Merkezi

KASKİM NEDEN KURULDU ?

İşsizlik sadece şehrimizin ve ülkemizin bir sorunu değil, dünyanın mücadele ettiği toplumsal bir sorundur. Belediye Başkanlığı olarak ülkemizin 2023 hedeflerinden biri olan işsizliğin yüzde 5’in altına indirilmesi hedefini gerçekleştirmek için şehrimizin payına düşen istihdam oranını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla Kastamonu Belediyesi olarak, KASKİM (Kastamonu Kariyer İstihdam Merkezi)’ni kurduk.

Kariyer İstihdam Merkezi ; İlimizdeki işsiz vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla gerek Kastamonu’da, gerekse il dışında faaliyet gösteren fabrika, işletme ve benzeri işyerleriyle irtibata geçerek, ihtiyaç duyulan ara eleman ve kalifiye elemanı ticaret ve sanayi faaliyeti yürüten işverenlere yönlendirerek ilimizdeki ve ülkemizdeki işsizlik oranının  düşürülmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kastamonu Belediyesi olarak, İŞKUR’la iş birliği yaparak, özel istihdam büroları, eğitim ve danışmanlık firmalarıyla; ilgili vakıf ve derneklerle; en önemlisi de Kastamonu’da faaliyet gösteren işverenlerimizle el ele vererek Kastamonu’lu işsiz kardeşlerimizin istihdam edilmesi ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla seferber olduk.

Hedefimiz, muradımız ve umudumuz bir yandan iş arayan kardeşlerimizin mevcut donanımlarına göre iş bulmalarını sağlamak, diğer yandan İŞKUR ile işbirliği halinde ihtiyaçlarımız doğrultusunda eğitim almalarına ve daha kalifiye eleman olarak işletmelerimize kazandırılmasına aktif destek sağlamaktır.

KASKİM sadece bir iş ve personel bulma organizasyonu değil; aynı zamanda iş birliği, güç birliği, gönül birliği hareketidir. Alnının teriyle yaşamını kazanmak isteyen Kastamonu sakinlerinin yanında olma gayretidir. Yeni Türkiye vizyonuna uygun yerinde İstihdam Modelidir