İsmail Bey Külliyesi

İsmail Bey Mahallesinde şehre hakim kayalık tepede kurulan İsmail Bey Külliyesi 15. yüzyıl kompleksidir.

M.1451 yılında Candaroğlu  Hükümdarı İsmail Bey tarafından; cami, türbe, han, medrese, imaret  ile külliye olarak inşa edilmiştir.

Caminin kitabesinden M.1451, medresesinin kitabesinden M.1475 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbe, İsmail Bey’in kendisi için yapılmış ise de, kendisi Filibe de vefat etmiş  ve orada defnedilmiştir. Türbede aileden yakınları medfundur. Külliyenin Kuzey Doğu tarafında yer alan İsmail Bey Medresesinde avlunun etrafında 10 oda sıralanmaktadır.

2004 yılında onarım ve restorasyonu tamamlanarak el sanatları çarşısı olarak faaliyette bulunmaktadır.