İsa Dede Türbesi

Atabey Camisi doğu giriş kapısının karşısında yer alan türbe, büyük kemerli bir tonozdan ibarettir. Ön cephesi ve yan cephesinde üç penceresi vardır. 1400 yıllarında, Candaroğulları Döneminde inşa edilmiştir. Türbede medfun zat Bayram-ı Şeyhi İsa Dede adıyla anılmaktadır.

İsa Dede Ankara’da medfun Hacı Bayram-ı Veli Hz. nin halifesi ve damadıdır. İçerde üç adet sandukalı mezar vardır. Mezarlardan birinin, kuzey tarafındaki makberede medfun Maden Dede’nin halifesi Veli Dede’ye ait olduğu söylenmektedir. Diğer üçüncü mezar bilinmemektedir.