ILGAZ İSALE HATTI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI – 1

BEŞDEĞİRMENLER MEVKİSİNDE TOPRAK KAYMASINA KARŞI KORUNMASI İÇİN FORE KAZIK ÇAKILMASIYLA BERABER İSTİNAT DUVARININ YAPILMASI İŞİ,

  • 80 cm çapında ve 15,00 metre derinlikte; Beşdeğirmenler Mevkiinde 7 adet fore kazık çakılmıştır.
  • Beşdeğirmenler Mevkiinde çakılan kazıkların araları toplam 91,00 metre uzunluğunda, ortalama 2,50 metre yüksekliğinde ve 80 cm kalınlığında betonarme duvarla birleştirilmiş ve isale hattı koruma altına alınmıştır.