Honsalar Camii

Her ne kadar caminin giriş kapısı üzerindeki levhada yapılış tarihi 1550 yılı olarak gösterilse de; cami, Candaroğulları beyliği döneminde İsfendiyar Bey’ in veziri Hond Salar tarafından 1417 yılından önceki bir tarihte yaptırılmıştır.

Cami, 1530 yılları civarında bir müddet Halveti Dergahı olarak da vazife görmüş ve burada çıkan bir yangından sonra Şeyh Şaban – ı Veli Hazretleri tarafından dergah Hz. Pir Camii’ ne nakledilmiştir.

Caminin duvarları moloz taşından harçla yapılmış, çatısı ahşap üzeri kiremitlidir. Duvar kalınlığı 110 cm olan cami, 15×19 metre yüzölçümü ile Kastamonu’ nun büyük camileri arasında yer almaktadır. Döşemesi tahta, tavanı ahşap olup çubuklarla karelere bölünmüştür. Ortasında süslü bir göbek vardır.

Vakıflara ait olan cami ibadete açıktır.

honsalar-camii