Gölköy – Şeyh Ahmed Camisi Ve Türbesi

Merkeze bağlı Gölköy’de bulunmaktadır. Cami, moloz taşı ve kerpiç malzemeden yapılmıştır.

Ahşap çatılı ve üzeri kiremit örtülüdür. M. 1206 tarihli vekfiyesinden, bu tarihten önce, bitişiğindeki türbede medfun olan Şeyh Ahmed tarafındın yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Belgelere göre Kastamonu’nun en eski camisidir. Cami içinde ve rışındı süsleme bulunmamakta, sade bir yapı tarzındadır.

Camiye bitişik durumdaki türbe yapısı önceki yıllardı betonarme olarak yenilenmiştir.

Türbenin içinde yer alan yedi adet sandukadan büyük olanı buradaki zaviyenin kurucusu Şeyh Ahmed Efendiye aittir

Zaviyenin ve türbinin Selçuklular Dönekinde ve Çobanoğlu hakimiyetinden önce kurulmuş olduğu türbede beldenin fatihi olan bir Selçuklu komutanı ile onun danışmanı mahiyetindeki (Mevlana Şemsettin Şeyh Ahmed Efendinin medfun olduğu anlaşılmaktadır.

golkoy-seyh-ahmed-camisi-ve-turbesi