Frenkşah Hamamı

Nasrullah Camii’ nin kuzeybatı köşesinde yer alan Frenkşah Hamamı, Kastamonu’ nun en eski yapılarından birisidir. Önce Selçuklu Devleti’ nin ardından da Osmanoğulları Beyliği’ nin yani Osmanlı Devleti’ nin hamiliğini de yapan Çobanoğulları Beyliği’ nin üst düzey yöneticilerinden birisi olan Aksaraylı Hızıroğlu Emir Frenkşah Cemaleddin tarafından erkek ve kadınlara ait iki bölüm halinde yaptırmıştır.

1965 yılına kadar toprak altında çürümeye terkedilmiş halde sonunu bekleyen bu nadide eser, evlad –ı vakıftan olduğunu kanunen ispatlayan ( Frenkşah Hamamı’ nı yaptıran ve vakfeden Cemaleddin Efendi’ nin soyundan geldiğini belgelerle ibraz eden) Cemal Baharoğlu’ nun gayretleriyle tekrar meydana çıkarılmış ve uzun yıllar süren tamir ve tadilatın ardından günümüzde yöresel yemeklerin sunulduğu bir lokanta halini almıştır.

frenksah-hamami