Ferhat Paşa Camii

Cebrail Mahallesi Uzun Sokak üzerindedir. Halk arasında Hacı Kadı Camisi adı ile bilinir. Etrafı ihata duvarı ile çevrili olan bahçenin hemen hemen yarısı mezarlıktır.

Kapısı üzerindeki düz kemerde bulunan kitabesine göre; halk tarafından Seyfi Dede, tasavvuf ehli tarafından da zamanın kutbu olarak bilinen Seyfi Dede Efendi güzel bir cami yaptırmak ister. Vezir Ferhat Paşa Seyfi Dede’ nin bu isteğine binaen bu güzel camiyi yaptırır. Bir arif kişinin “Şuhca Bina” ibareleri ile düştüğü tarih 967 Hicri / 1559 Miladi yılını göstermektedir.

Caminin banisi Ferhat Paşa, Osmanlı Sarayında ikinci kapıcı başı iken yeniçeri ağalığına terfi etmiş ve 1557 yılında Beylerbeyi rütbesi ile Kastamonu Sancağına tayin edilmiştir. Muhtemelen Seyfi Dede isimli şeyhin müridlerinden olduğu için camiyi onun adına yaptırmıştır.

ferhat-pasa-camii