Çatlakoğlu Konağı

Yatırım Bedeli: 300.000,00 TL

Yapı Yavuz Selim mahallesi Dini turizmin yoğun olduğu Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 621 Ada 3 Parselde bulunmaktadır. Taban oturumu 106 m2 olup zemin üstü 3 katlıdır. Moloz taş duvarlar su basmana kadar çıkan bir bodrum kat mevcuttur. Dış cephedeki kat silmelerinde görünen konsol ve kurt dişi süslemeler görülmeye değerdir. Şubat 2015 tarihinde 10 yıllığına restore et- işlet- devret modeli ile Belediyemizce onarılılan geleneksel yapının projeleri Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.04.2014 gün 1438 sayılı kurul kararınca onaylanmıştır. Yaşayarak korumayı ilke edinmiş Belediyemiz bu kültür varlığını sivil toplum kuruluşlarının hizmetine sunmuştur.