Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası

Bitkisel atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için çevre lisanslı firma Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Ürt. San. ve Tic. A.Ş. ile protokol yapılmıştır.

Okullara, muhtarlıklara, alışveriş merkezlerine, işyerleri vb. gibi yerlere bitkisel atık yağ bidonu yerleştirilmiştir. Ayrıca konutlarda atık yağ biriktirenler, Belediyemizi aradığında ekibimiz tarafından konutlardan atık yağlar toplanmaktadır. İşyerlerinde kızartmalık yağ oluşan yemekhaneler, lokanta vb. gibi yerlere atık yağlarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirip, çevre lisanslı bir firmaya vermekle yükümlü oldukları konusunda tebligatlar dağıtılmıştır.

2015 yılında belediyemiz tarafından konutlarda bitkisel atık yağların ayrı toplanması amacı ile kampanya başlatılmıştır. Kampanya kapsamında 5 L atık yağ getirene 1 L bılaşık deterjanı verilmiştir. 2015 yılında, konutlardan 400 litre olmak üzere toplam da 22.304 kg bitkisel atık yağ toplanmıştır.