Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme

Ainsworth, 1842’de Kastamonu’da erkeklerin bakırcılıkla uğraştıklarını yazarken, 1862’de Texier, kentteki belli başlı endüstri kollarında birinin bakırcılık olduğunu belirtmekte, bu dönemde bakır avadanlıklar (mangal, sefertası, cezve) üretilerek İstanbul’a gönderildiğini eklemektedir. 1888 yılında, Kastamonu’da bakır sefer tasları, sahan, akder, su sürahisi, iç içe geçer su bardakları, tencereler imal edilmekte ve satılmaktadır.

1920’li yıllarda Kastamonu’da bakırcılık zenaatı sona ermeğe başlamıştır. Bu yıllarda Bakır Küresi’ndeki madenlerin çalışmaması hammadde akışını durdurmuş; çok sayıda usta İstanbul’a göç etmiştir. Bugün de eski belediye binasının doğusunda Kazancılar Mescidi yer almakta, güneyinde is Bakırcılar adını taşıyan bir sokak ve halen bu zenaati sürdüren birkaç bakırcı ve kalaycı dükkanı bulunmaktadır. Ancak, üretim kısıtılıdır.

Bakırcılar Çarşısı’nın geleneksel kimliğine uygun olarak düzenlenmesi, özellikle tüm kullanıcıların erişimini kolaylaştıracak, güvenli ve çağdaş bir biçimde organize edilmesi ile Kastamonu kültürel turizm çerçevesinde değerli bir odak ve çekim noktasına kavuşacaktır.

Yatırım Bedeli 3.006.952,41 TL. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.11.2016 ve 3832 sayılı kurul kararınca onay alınmıştır.  9.10.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2.11.2017 tarihinde harç koyma töreni gerçekleştirilmiştir.

  • 6.355,00 m² alan içerisinde, 110 adet tescilli ve tescilsiz binada uygulama yapılacaktır
  • 3 adet yapı tescilli olup diğerleri tescilsiz yapılardır.
  • 1 adet yapıda tescile önerilmiştir.
  • 1 adet yapıda dini yapıdır.
  • Yapılardan 15 adet hem ticaret hem konut olarak kullanılmaktadır.
  • Diğer 95 adet yapı ticaret olarak kullanılmaktadır.