Aycılar Konağı

Yatırım Bedeli: 380.388,77 TL

Yapı Aktekke mahallesi Karagöz sokak no: 11, 92 Ada 2 Parsel de yer almaktadır. Oturumu 86 m2 olup 3 katlı ve 41 m2’lik müştemilattan oluşmaktadır. Zemin kat üçgen parseline karşılık üst katlarda mekanlar 90 derece oluşturularak sokağa çıkıntı yapmıştır. İlimizin nitelikli nadir, geleneksel yapı örneklerindendir. Mayıs 2015 tarihinde Belediyemizce satın alın binanın projeleri Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 6.12.2012 gün 345 sayılı kurul kararınca onaylanmıştır. Yaşayarak korumayı hedef edinmiş belediyemiz bu yapıyı 2 ay gibi kısa sürede onararak sivil toplum örgütlerinin kullanıma vermiştir.