Atık Su Arıtma Tesisi

Projesi , Yeri ve Kamulaştırma İşlemi Tamamlandı

IPA Master Programını Uzun Sürmesi Durumunda Bu Sene İhale Edilecek

BEDELİ: 26.000.000 TL