Atık Motor Yağlarının Toplanması

30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı R.G.’ de yayımlanan (Değişik R.G-30/03/2010-27537) “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre PETDER (Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşletmesi) ile belediyemiz arasında 19.07.2010 tarihinde protokol yapılmıştır. Bu protokolün amacı, Kastamonu Belediyesi sınırları içerisinde atık motor yağı üreten kaynakların belirlenmesi ve bu noktaların etkin bir şekilde kontrol altına alınarak Yönetmelik dışı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 2015 yılında toplam 13.651 kg atık motor yağı toplanmıştır.