Aşirefendi Hanı

Kurşunlu Hanın yanında yer alır. 1748 yılında Reisül Küttap (dışişleri bakanı) Hacı Mustafa Efendi tarafından yapımı başlatılmıştır. Vefatından sonra oğlu Aşir Efendi inşaatı devam ettirmiş ve han tamamlanmıştır. Aşir Efendi daha sonra Osmanlı Devletinde Rumeli Kadıaskerliği ve Şeyhülislamlık görevleri yapmıştır. Eskiden urgan ticareti yapılan han, halk arasında Urgan Hanı olarak da bilinmektedir.