Aşir Efendi Hanı

Nasrullah Meydanının batı tarafında kalmaktadır. Reis-ül Küttap Hacı Mustafa Efendi tarafından yapımına başlanmış ve oğlu Aşir Efendi tarafından 1748 yılında tamamlanmıştır. Alt kattaki odalar döneminde ahır olarak yapılmıştır. Doğu girişinin sağ ve solundaki merdivenle çıkılan revaklı üst katta 29 oda sıralanmıştır.

Ticaret yaşantısını sürdüren nadir yapılardandır.