Aşıklı Sultan Türbesi

Kale Kapısı mevkiinde Kümbet Sokağında bulunmaktadır. Alt katta beş sanduka vardır. Ortadaki zat Aşıklı Sultan; halk tabiriyle Yanık Evliyadır.

M.1116 tarihinde, Selçuklular Kaleyi Bizanslılar dan almak için savaşırken Türk kuvvetleri komutanı Aşıklı Sultan okla vurulup, şehit olur. Öldüğü yere defnedildiği ve oraya türbenin Çobanlar veya Candaroğulları’nın ilk devirlerinde inşa edildiği zannedilmektedir.

Solundaki kabir; şehitlerden bir kişi, ikincisi Mağripli Mehmet Ağa’dır. Sağında 4. Ve 5. Lahitlerin kimlere ait olduğu bilinmemektedir.

asikli-sultan-turbesi