Aktekke Konağı

Yatırım Bedeli: 347.000,00 TL

Kastamonu’muzun tarihine ve kültürüne şahitlik etmiş, atıl kalan konaklarını, çeşmelerini, türbelerini günümüzün yaşantısı içerisinde yaşatmayı misyon edinen başkanlığımız imar ve şehircilik müdürlüğüne bağlı proje bürosunun hizmet verdiği ek binadır.

Tarihi eserlere ait rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri ile sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme gibi başkanlığımız projelerinin hazırlandığı ek hizmet binamızda başkanlığımıza ait yeni yapılanma projeleri ve diğer kurumlar bünyesinde hazırlanacak projeler hazırlanmaktadır.

Mehmet Çavuş Konağı 1900’lü yılların başında yapılmıştır. Yaptıran kişi o devrin idadi mektebi hocalarından olup, ismi bilinmemektedir. Sonra Ataulusoy ailesine geçen konağı; o zamanlar taksicilik yapan molla köylü Mehmet Çavuş 1944 yılında satın almıştır. Rölöve restorasyon projeleri Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27.10.2009 gün ve 4534 sayılı kurul kararınca onaylanmıştır. 23.10.2014 yılında encüman kakarı ile kamulaştırılmıştır. 140.37 m2 olup 3 katlıdır.  Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Belediye ek hizmet binası olarak kullanılmaktadır.