Aktekke Konağı

Kastamonu’muzun tarihine ve kültürüne şahitlik etmiş, atıl kalan konaklarını, çeşmelerini, türbelerini günümüzün yaşantısı içerisinde yaşatmayı misyon edinen başkanlığımız imar ve şehircilik müdürlüğüne bağlı proje bürosunun hizmet verdiği ek binadır.

Tarihi eserlere ait rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri ile sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme gibi başkanlığımız projelerinin hazırlandığı ek hizmet binamızda başkanlığımıza ait yeni yapılanma projeleri ve diğer kurumlar bünyesinde hazırlanacak projeler hazırlanmaktadır.