2.Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi

  • Yatırım Bedeli 4.229.695,30 TL
  • 9.10.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
  • 550 mt uzunluğunda
  • 73 adet tescilli ve tescilsiz binada uygulama başlamıştır.

 

Köklü bir tarihe sahip olması ve özellikle Osmanlı döneminde eyalet başkenti  olması sebebiyle Kastamonu pek çok anıtsal yapıya ve günümüze kadar korunagelmiş çok önemli bir kentsel dokuya sahiptir. Eski Kastamonu olarak tanımlayabileceğimiz Akmescit, Honsalar, Atabey, Hepkebirler, Yavuzselim mahalleleri ile Kastamonu’nun baş tacı Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve Külliyesinin bulunduğu Hisarardı Mahallesini birbirine bağlayan bir kültür yoludur. Yakup Ağa Külliyesi Atabey Camisi ve Türbesi, İsa Dede Türbesi ve Çeşmesi, Kubbeli Mescid ve İbn-i Neccar Camisinin içinde bulunduğu anıtsal yapılar  ve sivil mimari örneklerinin birer inci gibi sıralandığı yapıların çok olduğu bu alandaki tescilli tarihi eserler ile geleneksel mimari yapıların cephe iyileştirmeleri yapılarak Kastamonu kültürel değerlerinin ulaşımına ve reel ulaşımına alternatif olan bu alanın sadece yapılarının değil sokaklarının da sağlıklaştırılması amaçlarımız arasındadır. Atıl ve kullanılamaz durumdaki yapılara fonksiyon kazandırarak şehrin tamamen yaşamasına katkıda bulunmak maksadı ile bu alanın yenilenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu alanda 5 adet anıtsal yapı, 18 adet tescilli yapı ve 50 adet tescilsiz yapı ile 550 metre yolda tarihi ve kültürel müdahalede bulunulacaktır.

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 11.12.2015 ve 2894 sayılı kurul kararınca onay alınmıştır.