MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Afet İşleri Müdürlüğü Ar-Ge Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü
Hal Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Malî Hizmetler Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü