Misyon – Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON
“Belediyecilik hizmetlerini zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde yürüten, doğal, tarihi, kültürel mirası ve çevreyi koruyan, katılımcılığı esas alan, tüm toplum kesimlerinin evrensel değerler ekseninde yaşadığı, üretken, sosyal ve huzurlu kent oluşturmak.’’

VİZYON
“Milli, manevi, tarihi ve geleneksel değerleri koruyarak, katılımcı bir anlayışla geleceğe taşıyan, vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışan kurumsal bir belediye olmak.”

TEMEL DEĞERLER
“1. Milli ve manevi değerlere önem veren çağdaş belediyecilik
2. Halka hizmete odaklanan belediyecilik
3. Hakkı ve hukuku ön planda tutan birleştirici belediyecilik
4. Evrensel ahlaki değerler üzerinden hizmet üreten, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik
5. Çağdaş modern dünyayı takip eden, bilgi ve teknoloji altyapısını hayata geçiren belediyecilik
6. Sektörel imkânları bütüncül bir yaklaşımla planlayan belediyecilik
7. Vatandaşı yönetimde paydaş olarak gören, hemşerilik bilinci ve uzlaşma kültürünü esas alan belediyecilik
8. Yürütülen faaliyet ve projelerde sürdürülebilirliği ön plana alan belediyecilik”
olarak belirlenmiştir.