Misyon – Vizyon ve İlkeler

MİSYON
Kastamonu Belediyesi’nin misyonu kentsel gelişim ve halkın yaşam kalitesini sürekli artırarak dünya standartlarına ulaştırmaktır.
Bu amaçla:
a) Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek,
b) Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi, çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri halka sunmak,
c) Kastamonu ilinin ve halkının kültürel sosyal ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunmak,
d) Paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal hakları üst seviyede sağlanmaya çalışmak,
e) Kastamonu ili ve halkını, içine kapanık, suskun olmaktan kurtarıp aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir şehir yapmak,
f) Katılımcılığı ve birlikteliği gerçekleştirerek hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesine öncülük etmek, ileri teknolojiyi kullanarak modern şehirlerle uyumlu bir kent yaratmak,
g) Kastamonu halkının her şeyin en iyisine layık olduğu ilkesi ile kentsel gelişim ve yaşam kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak,
h) Sonuç olarak, şehir halkının her alanda mutluluğunu ve refahını sağlamak, Kastamonu Belediyesinin varlık sebebidir.

VİZYON
Kastamonu Belediyesi’nin vizyonu, planlı programlı, adil ve şeffaf, verimli ve üretken hizmet anlayışıyla, tüm belediyeler içinde örnek ve lider konumunda bir belediye olmaktır.
Kastamonu Belediyesi, “Dünyada lider ülke Türkiye, Türkiye’de lider kent Kastamonu” hedefine ulaşmak için tüm hizmetlerinde öncü, verimli, kaliteli, kendini yenileyen bir belediye olma anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışla belediyecilikte örnek olmayı amaçlamaktadır.
Bu anlayış doğrultusunda; kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, Kastamonu’yu dünyanın gelişmiş kentleri arasına yükseltmek için çalışmalarda bulunulmaktadır.

İLKELER
Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı,
İnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik,
İhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik,
Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik,
Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik,
Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile halkın mutluluğunu esas alan kaliteli belediyecilik,
Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik,